Tájékoztatás
az online pénztárgépek euró átállás technikai dátumáról

Novatek-N (A015) pénztárgépet üzemeltetők figyelem!
A következő éves felülvizsgálat alkalmával ne felejtsék el szervizüket megkérdezni az Euró átállítás megtörténtéről!

A Pénztárgép rendelet1 alapján engedélyezett működő pénztárgépek mindegyike képes kezelni az euróra történő átállást, azt az eseményt, amikor Magyarország hivatalos fizetőeszköze forintról euróra változik.

Az online pénztárgépeken jelenleg az átállás technikai dátumaként 2020. január 1-je szerepel. A Módosító rendeletnek2 megfelelően működő (V2-es) gépeken lehetőség van az átállás dátumának távolról, a NAV rendszeréből küldött üzenettel történő átállítására. A Módosító rendeletnek meg nem felelő (V1-es) készülékeken ezen dátum átállítására csak a helyszínen, kézzel, tipikusan műszerész közreműködésével van lehetőség.

Tekintettel arra, hogy az euró átállás tényleges dátuma jelenleg ismeretlen, de a beállított technikai dátumnál későbbi, az euró átállás technikai dátumának megváltoztatása az alábbiak szerint történik:

A V2-es gépeken az átállítást a NAV külön kérés nélkül elvégzi, ehhez az üzemeltető közreműködése nem szükséges. A technikai dátum módosítása a pénztárgép egyéb működését nem befolyásolja. Az átállás új dátumát definiáló EURD üzenet kiküldésére várhatóan 2018. júniustól, ütemezetten kerül sor. Amennyiben az egyes pénztárgép típusok forgalmazói javaslattal kívánnak élni az ütemezést illetően, azt a NAV OPG Helpdesk e-mailben történő megkeresésével jelezhetik.

A V2-re a jövőben frissülő pénztárgépek esetén a NAV külön kérés nélkül, a V1-V2 szoftverfrissítés sikeres végrehajtását követően ütemezi az EURD üzenet kiküldését. Az üzemeltető közreműködése ezen gépek tekintetében sem szükséges, a pénztárgépek működését a technikai dátum megváltoztatása egyebekben nem befolyásolja.

A jövőben üzembe helyezendő pénztárgépek esetén a Pénztárgép rendelet 5. mellékletében részletezett kommunikációs forgatókönyvben (11/a. eset: Pénztárgép első üzembe helyezése) foglalt EURD üzenet az új paraméter értékeket fogja tartalmazni. Ezen pénztárgépek esetén az üzemeltető részéről szintén nincs teendő.

A V1-es gépeken az átállás technikai dátumát kizárólag a helyszínen van lehetőség módosítani. Ezért a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása érdekében az átállás technikai dátumának módosítására sort kell keríteni, célszerűen a soron következő éves

felülvizsgálat keretében. Tekintettel arra, hogy a V2-es követelményeknek meg nem felelő pénztárgép típusok forgalmazási engedélyét az engedélyező hatóság 2017. folyamán visszavonta, a Pénztárgép rendelet 78/A § (5) bekezdés szerint ezen gépek 2022-ig üzemeltethetők.

A pénztárgépeken a beállított euró átállás dátum előtt egy évvel elkezdődik az ún. „felkészülési időszak”, ennek megkezdésekor a bizonylatképek megváltoznak, például az egyes bizonylatokon az összegeket euróban is feltünteti a gép. A felkészülési időszak az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését nem befolyásolja, megkezdése az egyes pénztárgép típusokon jellemzően visszafordítható művelet. Ennek ellenére az üzemelő V1-es gépeken célszerű az átállás technikai dátumát még 2018 során módosítani.

A V2-es gépekre, a V2-re jövőben frissülő gépekre, illetve a jövőben üzembe helyezendő gépekre a NAV az EURD üzenetben az átállás technikai dátumaként „2030.01.01”-et, az átváltás technikai árfolyamaként „300,00” értéket küld.

A tényleges dátum ismertté válásakor azt és a jogszabályban rögzítésre kerülő árfolyamot tartalmazó EURD üzenetet a NAV külön kérés nélkül kiküldi a pénztárgépekre.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Forrás: NAV