A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye
az online pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat biztosításáról


Az online pénztárgépek adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közvetlen lekérdezéssel éri el. Az így megvalósuló adatszolgáltatáshoz szükséges
online kapcsolat lehetőségét a pénztárgép üzemeltetőjének folyamatosan biztosítania kell.

Amennyiben az online adatszolgáltatás azért nem valósul meg, mert a pénztárgép üzemeltetője nem tett eleget a jogszabályban előírt kötelezettségeinek, mulasztási bírsággal sújtható. Ez magánszemély esetében 500 ezer forintig, nem magánszemély (pl. gazdasági társaság) esetében pedig 1 millió forintig terjedhet. Annak, hogy a pénztárgép üzemeltetője nem tesz eleget a vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének – vagyis a pénztárgépéről adatkapcsolat hiányában nem érkezik adat – több oka lehet, így például az alábbiak:

nem köt szerzőést az adatkapcsolat biztosítására egy erre alkalmas szolgáltatóval

 a szolgáltatási díjat nem fizeti meg a szolgáltatónak, emiatt a szolgáltató nem biztosítja az adatkapcsolatot.

Amennyiben a pénztárgép üzemetetője nem köt szerződést a szolgáltatóval, vagy huzamosabb ideig nem fizeti meg a szolgáltatási díjat, úgy a szolgáltató – a pénztárgép adóügyi ellenőrző egységében (AEE) működő SIM modul letiltásával – véglegesen megszüntetheti az adatkapcsolatot lehetőségét. Végleges letiltás esetén az AEE, ezáltal pedig az online pénztárgép is alkalmatlanná válik az előírásoknak megfelelő használatra. A pénztárgép ismételt használatára csak új AEE megvásárlásával és beszerelésével kerülhet sor, melynek egyszeri költsége az üzemeltetőt terheli.

Az online adatkapcsolat folyamatos biztosítása érdekében javasoljuk, hogy minden üzemeltető fordítson kiemelt figyelmet a szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei megfelelő teljesítésére.

A NAV naprakész információval rendelkezik az üzembe helyezett online pénztárgépek működéséről és folyamatosan ellenőrzi az adatszolgáltatást.

Ez a közlemény kizárólag a pénztárgép üzemeltetők tájékoztatását szolgálja annak érdekében, hogy minden információ a rendelkezésükre álljon a pénztárgépek online adatkapcsolatának biztosításához és ezzel elkerülhessék az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatti mulasztási bírság kiszabását.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal