Határidők

Online pénztárgép általános Határidők Állami támogatás igénylése Vásárlás folyamata Átalakítás vagy csere Gyakran ismételt kérdések Rendeletek Hírlevél Sajtó 

Kíváncsi milyenek lesznek új típusú Online Pénztárgépeink? Kattintson!

Az új típusú Online pénztárgépekre való átállás határidejét a 2013. február 18-án megjelent hivatalos rendelet tartalmazza. (Magyar Közlöny 2013. 24. szám)

Részlet a 3/2013. (II. 15.) NGM rendeletből:

71. § (1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek – a 72–75. §-ban foglalt kivétellel

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek szervizelésére, üzemeltetésére, a pénztárgép adataira vonatkozó adatszolgáltatásra – ideértve az adómemória kiíratására vonatkozó kötelezettséget is – a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2013. február 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Részlet a 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozatból:
„A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jogalkotási hatáskörébe tartozó rendeletben a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) online adatkapcsolatra képes pénztárgépek (a továbbiakban: új pénztárgépek) bevezetésének ütemezését az alábbiak szerint állapítsa meg:

a) az új pénztárgépekre való átállás időpontja: 2013. május 1.,

b) az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. augusztus 31-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja,

c) az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. december 31-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja,

d) 2013. július 1-től az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek üzemeltetői elektronikus úton, havonta kötelesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott nyugták, egyszerűsített számlák adatairól;”

A lényeg
Az összes jelenleg kapható pénztárgép a rendelet előírásai szerint 2013. augusztus 31.-ig használhatóak. Viszont az NGM már több médiában felvetette a határidők módosítását mivel még ma sem létezik egyetlen online pénztárgép sem Magyarországon. Becsléseink szerint ez a határidő először szeptember 1-ig lesz meghosszabbítva véglegesen pedig október végéig. A jelenlegi pénztárgépeket viszont legkésőbb a csere időpontjában le kell adnia szervizünknek, hogy azt a NAV előírásainak megfelelően lezárjuk és az adómemóriát kiépítsük.

Az első online pénztárgépek megjelenését augusztusra tervezzük, aminek megjelenéséről az online pénztárgép előjegyzést kérőknek és a hírlevélre feliratkozóknak azonnal értesítést küldünk.

 
starter